contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Oferta edukacyjna

  WARSZTATY EDUKACYJNE "TROPEM ŻUBRA"

  Pokazowa Zagroda Żubrów będzie realizowała od 1.07.2022. do 31.08.2022 r. warsztaty edukacyjne "Tropem żubra" dla dzieci z przedszkoli oraz z szkół podstawowych  klas I-III oraz klas IV-VI. Wejście na Zagrodę 25 zł od dziecka. Warsztaty są skierowane do ok. 200 dzieci z całego województwa śląskiego.

   

  Celem warsztatów jest przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. Proponowany zakres zajęć będzie obejmował:

  • spacer po zagrodzie,
  • obserwację zachowań zwierząt, pogadankę z elementami dyskusji,
  • poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt,
  • pracę z wykorzystaniem zeszytów ćwiczeń.„Tropem żubra” 
  • film o historii żubrów na ziemiach pszczyńskich 

  Zapewniamy:

  • dobrą zabawę,
  • niezapomniane wrażenia,
  • kontakt z naturą,
  • nauczyciela prowadzącego warsztaty.

            

   

  Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00, 11.00 oraz 13.00.

  Rezerwacji należy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warsztaty sa prowadzone dla grup 20 osobowych. W przypadku większych grup jest  tworzona kolejna grupa która w tym samym czasie także uczestniczy w warsztatach.

   

   

   

  LEKCJA PRZYRODY "TROPEM ŻUBRA"

  Na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów prowadzimy także Lekcje Przyrodnicze jako ciekawą formę edukacji przyrodniczej.

  Dla kogo?

  Lekcja jest skierowana do kilku grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) oraz uczniów gimnazjów. W zależności od rodzaju grupy, wiadomości przekazywane przez dyplomowanych pedagogów są odpowiednio dobierane oraz prezentowane. Koszt lekcji 27 zł od dziecka.

  Co oferujemy?

  Trwająca 90 minut lekcja jest niezapomnianą okazją do spotkania się „oko w oko” z królem puszczy oraz poznania wielu innych gatunków zwierząt, które zamieszkują naszą zagrodę, m.in. muflonów, jeleni, danieli i saren. 

  Formy i metody pracy:

  • pogadanka z elementami dyskusji
  • przejście zagród ze zwierzętami
  • obserwacja karmienia żubrów
  • projekcja filmu o żubrach
  • zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, a w nim wystaw stałych i czasowych
  • udział w quizie
  • prezentacja multimedialna

  Proponowane treści dobierane do odpowiedniej grupy wiekowej:

  • różne gatunki zwierząt: żubry, jelenie, daniele, sarny, muflony oraz ptactwo
  • las jako ekosystem
  • warstwy lasu
  • ptasi śpiew
  • leśniczy jako opiekun lasu i zwierząt
  • różne gatunki drzew i roślin
  • Polska Czerwona Księga Zwierząt
  • restytucja
  • historia i występowanie żubrów - wczoraj i dziś

  Powiązanie lekcji przyrodniczej z podstawą kształcenia ogólnego:

  a) dla I etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna), uczeń:

  - rozpoznaje rośliny i zwierzęta

  - zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku

  - zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

  - wie, że należy oszczędzać wodę, wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt

  -  wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych

   

  b dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkół podstawowych), uczeń:

  - stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę

  badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukuje odpowiedzi na

  pytania: „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”

  - przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, wyjaśnia proste

  zależności między zjawiskami

  - podaje przykłady roślin i zwierząt

  - rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny

  - obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne

  - opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia na przykładach obserwowanych organizmów

   

  c) dla III etapu edukacyjnego (gimnazja), uczeń:

  - opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne

  zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności

  między organizmem a środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej

  - wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną

  - interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami,

  formułuje wnioski i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami

  biologicznymi

   Inne informacje 

  Lekcje są organizowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00, 11.00 oraz 13.00.

  Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Lekcje są prowadzone dla minimum 20 osobowych grup (maksymalnie 35 osób). W przypadku wiekszej liczby dzieci tworzymy kolejną grupę która w tym samym czasie może brać udział w lekcji przyrodniczej. Koszt uczestnictwa w lekcji to 22 zł od dziecka (opiekunowie bezpłatnie).

   

   

   

   

   

   

  Pokazowa Zagroda Żubrów realizowała dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z całego kraju bezpłatne warsztaty edukacyjne w ramach  Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Ekologicznej "Tropem żubra". Projekt był realizowany w Pokazowej Zagrodzie Zubrów w Pszczynie, Białowieskim Parku Narodowym oraz Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

  Warsztaty te miały na celu przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. Proponowany zakres zajęć obejmował:

  • spacer po zagrodzie,
  • obserwację zachowań zwierząt,
  • pogadankę z elementami dyskusji,
  • poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt,
  • pracę z wykorzystaniem zeszytów ćwiczeń.

  Zapewnialiśmy:

  • dobrą zabawę,
  • niezapomniane wrażenia,
  • kontakt z naturą,
  • nauczyciela prowadzącego warsztaty,
  • zeszyt ćwiczeń dla każdego dziecka.

  Warsztaty "Tropem żubra" były dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i były skierowane do 20.000 dzieci z całego kraju.

  Warsztaty  trwały od stycznia 2012r. do lutego 2014r. Zrealizowano już wszystkie zaplanowane grupy warsztatowe.

  Pokazowa Zagroda Żubrów
  ul. Żorska 5,
  Pszczyna 43-200,

  tel. 32 447 05 03,
  e-mail: zagroda@pszczyna.info.pl,

  Stowarzyszenie Miłośników Żubrów,
  ul. Ciszewskiego 8 pok. 42
  Warszawa 02-786,

  tel. 22 593 65 80

  Partnerzy: